Præstbjerg Sø

Afstand: 9.45 Km

 | +45 96 28 81 47 |  teknik@herning.dk |  Præstbjerg Naturcenter | 
Herning Kommune er grundejer af Præstbjerg Sø. Der er gratis fiskeri med fiskestang fra bredden på den markerede strækning for institutioner og skoler samt handicappede.

Mindstemål og fredningstider skal overholdes. Fisk under mindstemål skal genudsættes hurtigst muligt. Gedden er fredet i april måned og store gedder skal i videst mulig omfang genudsættes. 


Se mere information på www.fvm.dk

Obligatorisk fiskekort er påkrævet: www.fisketegn.dk

Fiskeri i Herning Kommune

Historie:
Søen er etableret i slutningen af 1960’erne. Den er dannet ved at udnytte den smalle ådal på dette sted.
 
Præstbjerg Bæk havde tidligere sit løb midt ude i søen. En del af stien ligger på dæmningen.

I 1990’erne etablerede Ringkjøbing Amt et omløbsstryg for at genskabe en fiske- og faunapassage. Det har givet fisk og øvrige vanddyr adgang til søen og den øverste del af Præstbjerg Bæk.

Fisk:
Fiskene i søen er primært gedder og ål.
Ved forsøgsfiskeri er der fanget en del små gedder og enkelte store.
En del padder yngler i søen og bækken, hvor også den butsnudede frø lægger sine ægklaser på det lave vand.

Det er ikke tilladt at fiske i april og store gedder skal genudsættes.



Opdateret af: VisitHerning  | mail@visitherning.com
Fotograf: Nicolas Jægergaard
Fotograf: Nicolas Jægergaard
Fotograf: VisitHerning
Fotograf: VisitHerning
Fotograf: VisitHerning