Gødstrup Sø

Afstand: 9.58 Km

Gødstrup Sø er en lavvandet sø på omtrent 45 ha. Søen er på det dybeste sted ca. 4 m. Søen er omgivet af marker, levende hegn, enge, skov og krat.

Herning Kommune er grundejer ved den nordlige del af Gødstrup sø. Der er gratis fiskeri med fiskestang fra bredden på den markerede strækning i perioden 1. maj til 31. marts, med gyldigt fiskekort: www.fisketegn.dk 

Det er kun tilladt for børn og unge under 16 år, at fiske i Gødstrup Sø.

Mindstemål og fredningstider skal overholdes. Fisk under mindstemål skal genudsættes hurtigst muligt. Gedden er fredet i april måned og store gedder skal i videst mulig omfang genudsættes. 

Der må kun fiskes fra solopgang til solnedgang.

Se mere information på www.fvm.dk

Obligatorisk fiskekort er påkrævet: www.fisketegn.dk

Fiskeri i Herning Kommune

Regler for fiskeri i Gødstrup SøOpdateret af: VisitHerning  | mail@visitherning.com
Gødstrup Sø Fotograf: VisitHerning