Stjernen

Afstand: 11.23 Km

 | +45 96 28 70 70 |  tjoerring-skole@herning.dk | 
En stjerne i landskabet.

Stjernen, som rummer Tjørring Skole og Børnehuset Stjernen, er et af landets mest spændende institutionsbyggerier. Visionen var ”at skabe en innovativ og visionær institution og skole, hvor pædagogik og arkitektur går op i en højere enhed” – og det lykkedes.

Stjernen har fået sit navn, fordi den set fra oven ligner en stor grøn søstjerne. Stjernen har 5 arme, der bruges til vuggestue/modta-geklasseafdeling, børnehave og fritidshjem, indskoling, mellemtrin, samt skolens værk-stedsfløj/personalefaciliteter, mødelokaler og kontorer.

Tag en tur rundt om skolen på den 740 meter lange sti kaldet Den røde løber og oplev den spektakulære arkitektur. På turen rundt kom-mer du igennem de nøje planlagte uderum, der understøtter leg og læring. Hvert uderum har sit eget tema: urban, bakker, skov, vand, sand og have.Opdateret af: VisitHerning  | mail@visitherning.com
Stjernen Fotograf: Herning Kommune
Stjernen Fotograf: Allan Trolle